اجرائیات چاپ

در این صفحه برخی از اجرائیات شرکت قرار داده  شده

 

 سایتهای مدیریت محتوا :

فروشگاه ابزار صنعتی زال پور (تبریز بوش)

 www.tabrizbosch.com

 

فروشگاه قبیله

 www.gabileh.com

 

کارخانه گل آتشی آذر

www.aghbaljam.ir

 

 شرکت کنترل صنعت تبریز

www.cs-tabriz.ir

 

 گروه صنعتی دائمی

www.daemico.ir

 

 دکوراسیون آذران صالحی 

www.azaran-salehi.ir

 

 

 

 سایتهای بانکهای اطلاعاتی :

سامانه اطلاع رسانی ۸۰۱۱۸
www.۸۰۱۱۸.ir
 
بانک اطلاعاتی استخدام و آماده به کار 
www.net-bank.ir