آمار بازدید

صفحه اصلی از چه طریقی با شرکت توسعه ارتباطات نت آورد آشنا شدید ؟
از چه طریقی با شرکت توسعه ارتباطات نت آورد آشنا شدید ؟

از چه طریقی با شرکت توسعه ارتباطات نت آورد آشنا شدید ؟
از طریق سایت اینترنتی
20  40.8%
جستجو در اینترنت
9  18.4%
دوستان و آشنایان
6  12.2%
تبلیغات محیطی
5  10.2%
معرفی در سایتهای دیکر
3  6.1%
غیره .....
3  6.1%
آگهی نامه ها
2  4.1%
پروژهای اجرایی
1  2%

تعداد آرا  :  49
اولین رای  :  دوشنبه, 09 October 2006 13:01
آخرین رای  :  یكشنبه, 04 August 2019 01:52

د لیل حضور شما در اینترنت ؟
ارتباط با دنیا به صورت 24 ساعته بدون لحظه ای وقفه

تصویر تصادفی از گالری تصاویر

3B621CDEF022-3.jpg